Billeder fra Skive overvejende fra 50- og 60-erne

Dette panoramabillede er fra først i 1900 tallet. Klik på billedet, og se det i stor størrelse

 

Se også links til mange andre sider med billeder fra Skive:

 
 
 

Billedserien kommer her

Billederne vises ikke tidsmæssigt i kronologisk rækkefølge.

I 50-erne var Skive en lille middelmådig by, hvor en stor del af byen var præget af dårligt vedligeholdte huse.

Der var dog den gang flere eller andre offentlige instanser, end der er nu.

Skives udstrækning var dengang fra Liselund i syd til Resenvej ved Dølbyvej i nord.

Fra Øst startede byen der hvor den gør nu ved Statoil på Viborgvej, og i vest sluttede byen hvor tunnelen nu går under Holstebrovej.
Herudover var der Brårupvej. Samme strækning som nu.

I tresserne startede udviklingen Specielt i Egerisområdet pga. den nye Søndre Boulevard

De to kort viser byen op til 1968 og Dispositionsplanen op til 1984.

 
 

Dette billede er fra "Sønderbyen" Søndergade mod Liselund. Sønderbyen blev totalt forandret i forbindelse med banegårdsflytningen omkring 1960 . 

 
Samme sted set mod posthustorvet
 
Nærmere posthuset
 
Vinterbillede

 
Søndergade set mod syd med banegårdsbyggeriet i baggrunden
 
Tværgade
 

Markfrøkontorets bygning dannede dengang afslutning på den "nyere del" af byen, som sluttede ved posthuset.

"Nyere del" skal forstås på den måde, at en stor del af de lave huse i Skive midtby blev revet ned og erstattet med nye, store 2 og 3 etagers ejendomme omkring år 1900.

 
Luftfoto af Posthustorvet 1946
 
 
 
Her ses lidt mere af hjørnet ved Chr. Simonsen. Bemærk også Fyldenenne Magasinet
 
Luftfoto Posthustorvet
 
Husene i Kirkegade gik helt op til den gamle kirke
 
Nedrivning af Kirkegade afsluttet i 1969
 
 

Kurvemagerens hus i Vestergade var et af de sidste gamle huse, der fik lov at lade livet

 
 
Vestlige ende af Reberbanen. Bemærk kirketårnet til venstre.
 

Et blik ned ad Vestergade. Kurvemagerens hus ses på venstre side over for BP-tanken

 
Banegården fra 1882 lå, indtil banegårdsflytningen i 1962 på Viborgvej, hvor nu Motorgården ligger. 
Banegården blev denne gang kaldt Skive-Hovedbanegård (Skive-H), Der var også Skive Nord
 
 

Den oprindelige banegård blev bygget i 1864. Den lå i nogen afstand fra byen,
der dengang startede omkring Gammel Skivehus.
Det var det tætteste man rent teknisk kunne komme på byen, når man skulle tilgodese et spor til havnen og et senere forløb til  Salling.

Problemet var Å-dalen neden for byen, hvor det var vanskeligt at anlægge en jernbane. Man lagde derfor Viborg- Struer sporet ud på den sydlige engskråning. Det bevirkede at sporet ikke kom tæt forbi byen, så det var nødvendigt at lægge et rangerspor ind til banegården.

Således kom banegården til at ligge på Viborgvej så tæt på byen som muligt. 
 

Det var selvsagt besværligt, at Viborg - Struer toget altid skulle rangere ind og bakke ud for at komme videre, og siden 40-erne har der været ønske og planer om at få sporet og banegården flyttet. Også fordi, at sporet krydsede Viborgvej, med bomme.
 

Midt i 50-erne gik man i gang med dette kæmpe projekt, også tilskyndet af den store arbejdsløshed.

 
Skives første banegård fra 1864
 
Sådan så 1864 banegårdsbygningen ud fra sporsiden
 
Sådan så facaden på 1864 banegårdsbygningen ud
 
Billedet viser jernbanens forløb før og efter flytningen af Skive-H i 1962
 

Stort set alt sand blev flyttet med skovl og tipvogne.

Først sidst i 50-erne, da arbejdsløsheden var faldende, og hvor det nok skulle gå noget hurtigere blev bulldozere og gravemaskiner sat ind.
            

 
 
Tipvogne ved kirken
 
Start på brobyggeri over Åen til den nye Søndre Boulevard
 
Her er broen færdig, og vejen er ved at blive anlagt fra syd.
Bemærtk de store mængder sand der er blevet kørt med tipvogn til godsbane området.
 
Den nye "Skive-H" under opførelse
 
 

Tunnelen under Holstebrovej er nok et af de største projekter, der er lavet i Skive.
Hvor der i dag er et hul, var der før en bakke "Galgebakken".

Også her startede man midt i 50-erne, hvor snesevis af arbejdere med skovle gravede et kæmpe hul ind i skrænten nord for Holstebrovej. Dette hul stod i nogle år indtil kæmpemaskiner ankom i 1958 og gravede det enorme hul, som skulle til for at tunnelen kunne støbes.

100 m. spuns blev hamret ned på begge sider af tunnelforløbet, først med almindelig rambuk og til sidst med dieselhammer, der kunne høres helt ind til midtbyen.

 

Ingeniørregimentet fra Randers opførte en midlertidig jerngitterbro så trafikken på Holstebrovej kunne opretholdes. (der var jo ikke så meget trafik den gang)

 
 
Tunnelbyggeriet er tilendebragt
 
Broen over Frederiksdal Alle som forskalling
 
Broen i Frederiksdal Alle stod klar og ventede på bulldozerne i nogle år.
 
Solvang og mange andre havde fin udsigt over engen inden jernbanedæmningen blev etableret
 

Her er gravearbejdet gået i gang. De store jordmængder fra tunneludgravningen blev anvendt til opfyldning.

Først blev fyldet, som udelukkende bestod af godt sandfyld anvendt til at skabe adgang til Broen i Frederiksdal Alle.

Herefter fortsatte man med at fylde op på den anden side af broen, indtil man kunne fortsætte ud over broen, og etablere dæmningen ind til banegården. Som man kan se på sporene, foregik transporten i starten med tipvogne.

 
Viadukten Dølbyvej. I dag går salling-cykelstien under denne bro.
 
Bitten Toft Pedersens hus, yderst på Frederiksdal Alle, under opførelse
 
Frederiksdal Alle og den nyanlagte Struerbane. Her er huset færdigbygget.
 
Stillings Gård På Østertorv måtte lade livet, da der skulle være plads til en ny rundkørsel ved starten af den nye Sønder Boulevard.
Til venstre ses Missionshotellet, Tårnborg og et hjørne af Diges Trælasthandel. Til højre ses en bid af Brogården.
 
Samme sted set fra den modsatte side
 

Stillings Gård inden den blev revet ned.
Skive Jernhandel lå her, og flyttede ud, hvor Steen K. Pedersen, Lagkagehuset og Svaneapoteket ligger i dag. 2024
"Skive Jern", hedder i dag "Sanistål"

 
Her ses Tårnborg og Stillings Gård som det så ud.
 
Her ses Tårnborg efter opførelse af Gammel Skivehuses hvide tilbygning.
 
Her ses Adler Jensen, som havde cykelhandlen i Tårnborg med en af sine cykler.
Bemærk at rundkørslen er etableret.
Foto Carl Erik Højgaard.
 
Og han kan sandelig også køre på den - væltepeteren.
 

Således så rundkørslen ud, da Sdr. Boulevard blev anlagt og åbnet omkring 1958.

Der var dengang almindelig vigepligt i rundkørsler.

Det betød, at biler der kørte i rundkørslen, skulle holde tilbage for indkørende biler, hvilket bevirkede, at rundkørsler kunne blive fyldt op af biler, således at trafikken gik fuldstændigt i stå.

Det havde ikke været det store problem i halvtredserne, idet der ikke var så meget trafik, men fra 1960 og fremefter steg antallet af biler markant, og det blev snart så stort et problem, at man landet over erstattede rundkørslerne med lysreguleringer.

Dette har ændret sig fuldstændigt med opfindelsen af ubetinget vigepligt i rundkørsler.

 
Østertorvs Boghandel. lå på hjørnet af Thinggade og Brogårdsgade
 
Et vinterbillede. Skive Jern er bygget på dette tidspunkt, men banegårdsbygningen mangler
 
Ca. samme sted omkring 1990, hvor Fiat og Ford er flyttet til Sdr. Boulevard.
Man skimter lige banegårdsbygningen under BP skiltet.
 
M. Søndergaard, som efter branden flyttede op i Adelgade, Gregershus.
 
Op ad Thinggade
 
Op ad Slotsgade
 
Østertorv set fra Slotsgade
 
Østertorv set fra Brogårdsgade
 

Ford lå i mange år bag Brogården. I tresserne flyttede stort set alle bilfirmaer ud fra bymidten.
Ford flyttede til Marius Jensens vej, der hvor Lidl i dag har P-plads.

 
Samme sted set fra luften på et senere tidspunkt
 
Set fra en anden vinkel
 
Da Ford flyttede flyttede Toyota ind
 

I 1937 er der lavet en film om ungskuet i Skive. Dyrskuet blev afholdt nord for Viborgvej, på det areal der ligger overfor Volvo.
Klik på linket, og se filmen:
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/ungskuet-i-skive-1937  Der skete rigtigt noget i Skive den gang. Bemærk, at Viborgvej må have været helt nyrenoveret på dette tidspunkt.

 

Krydset Viborgvej - Engvej ca. 1963. Den fine Gyrobygning er siden revet ned til fordel for Toyotas glashus.  

 
Den nye banegård indviet 2. februar 1962
 

Her er et par luftfotografier af det nye anlæg. Liselund var nu afskåret fra byen, men fik tilkørsel fra Sdr. Boulevard

 

"Hullet", hvor Føtex nu ligger, lå hen i mange år ubenyttet hen, mens man spekulerede på, hvad der mon kunne komme der.

 

Hilmar's Camping i Højgade, inden de flyttede til nye lokaler på Sdr. Boulevard. Ligger ca. der, hvor vejtromlen holder på næste billede, Hilmer's Camping på Sdr. Boulevard er siden ombygget til bowlinghallen.

 
Sdr. Boulevard ca. ved Hallen
 
Lidt tættere på byen
 
Endnu tættere
 
Ved banegården
 
En tur i den indre by
Et par unge damer ved Adelgade 16. Billedet er nok før 50
 
Storke var der den gang mange af i Skive. Her er en på strøgtur i Adelgade
 
Otto Friis Boghandel Adelgade 16
 

Haven bag Adelgade 16 stødte op til Skive Tømmerhandel, som lå i Asylgade.
Billedet er Skive Tømmerhandel en gang i  50-erne.
Skive Tømmerhandel blev dannet ved en sammenlægning af tømmerafdelingerne fra en del af Skive bys Købmandsgårde i 1874.
Tømmerhandlen flyttede i 1967 til Holstebrovej vest for den nye Sallingbane, og FDB overtog jorden i Asylgade og opførte det dengang nye Kvickly-supermarkede.
2 år efter blev der påsat en brand i den nye Skive Tømmerhandel, som totalt udbrændte og lå som ruin i nogle år inden City Vest kom op at stå.
Ruinerne af Skive Tømmerhandel blev overtaget af Diges Trælasthandel, og Skive Tømmerhandels epoke var hermed slut.
Diges Trælasthandel, som først lå i Ågade, og måtte flytte til Nord Vest Jysk Tømmergårds bygninger på Engvejen, er siden opkøbt af Roslev Trælasthandel, som nu er flyttet helt til Bjørnevej. Årsagen til at Diges måtte flytte, var fordi at Kvickly flyttede fra Asylgade til det nye SønderCenter i Ågade.

 
Indkørsel til Skive Tømmerhandel i Asylgade

 
Direktørboligen ses bag kontoret hvorpå der står SKIVE TØMMERHANDEL A/S
 
Apoteker Nørgaards børnehave ses i baggrunden. Børnene blev nok hentet på cykel den gang
 
Den nyopførte Skive Tømmerhandel på Holstebrovej
 
 
Der var ikke meget tilbage efter branden på Holstebrovej
 
På brandtomten af Skive Tømmerhandel opførtes et lavprisvarehus, der gennem tiden har haft forskellige navne. Løvbjerg og Normann, og måske flere. i dag 2024 er det REMA1000
 

Asylgade med Duntex på hjørnet. og inden de røde tømmer lader ses Tømmerhandlens direktørbolig.

 

Her er Kvicklys bygning i Asylgade med både cafeteria og benzintank. Direktørboligen fra tømmerhandlen står her stadig.

 
Det var omkring 1993 at benzinprisen var på dette niveau Bemærk Auto-supermarked, som startede i Vestergade, og som nu lukker på Viborgvej 2024.
 
I sydenden af Asylgade lå Danserestauranten Tarantella og Diskoteket
 
 
 

"Tarantella" kæmpede i mange år med "Kilden og Krikken" om de unge menneskers gunst.
Midt i halvfjerdserne byggede "Tarantella" om for millioner, som der stod skrevet på et skilt på døren.
På "Kilden og Krikken"s dør stod der: "Vi bygger ikke om for millioner, men vi har malet vores dør blå".
Efter ombygningen lagde "Tarantella" ud med et 6 mands orkester Trans Europa Express, der spillede fremragende, og der var en stemning uden lige.
Vi der tit kom der, kunne ikke lade være med at tale om: "Gad vide hvad der sker, når de ikke længere har dette orkester, og igen må nøjes med et 3 mands orkester". Og ganske som vi havde frygtet, var stemningen en helt anden, da det gode orkester ikke var der længere. Herefter var der en del tumult med skiftende ejere, og i december 1979 blev "Tarantella" lukket med øjeblikkelig virkning, idet der nu var den samme ejer af de to danserestauranter. "Kilden og Krikken" fortsatte nogen tid endnu indtil tiden var løbet fra den type danserestaurant.
Se annonce ved åbningen efter ombygning maj 1976, og udsnit af Skive Folkeblads forside lørdag den 29. december 1976.

 
 
 
Kilden og Krikken lå på Albert Diges vej 1-3 i det lokale, der var bygget til Tema supermarked
 

Diskoteket var i denne bygning, der på dette tidspunkt var et værtshus, som i folkemunde hed "Gravens rand" nok fordi det lå lige over for kirkerne.

 
 
Tarantella og Diskoteket Kræn-Spillemand
Der var i tresserne og halvfjerdserne kamp om diskotekskunderne.
Diskoteket på hjørnet af Asylgade og Vestergade var det første diskotek i Skive.
Det overlevede til en vis grad åbningen af Diskotek Hemmingsen (Diskotek 9) i Frederiks-gade, der var de unges foretrukne diskotek, indtil åbningen af Eldorado den 15. juli 1970.
Diskotek 9 blev hurtigt efter åbningen fravalgt, og forskellige ejere forsøgte sig i 10 år med forskellige navne som Natklub Club 9 ,Tarok og Silver Moon.
Eldorado blev det foretrukne diskotek i mange år.
 
Diskotek Tarok ses her til højre, efter SANDS trikotage
 
Se også N. Jacob Foldbjerg Jakobsens stemningsfulde YouTube om værtshuslivet i Skive, fra en god og dejlig tid, som vi aldrig glemmer
 
 
Tilbage til Adelgade
 

Den lave bygning, der bl. a. rummede Ultra Bar, blev revet ned for at give plads til Slagteriudsalget, der måtte forlade Olsens Gård, som Marinus Nielsen havde opkøbt til nedrivning.

 
Sådan så det hus ud, der blev revet ned. Dette er et gammelt billede.
 
Der kom dog senere "Ultrabar" og Fiskeforretning inden huset blev revet ned
 
Her er Andelsslagteriets imponerende forretning ved at blive etableret.
 
Her er så resultatet
 

Dette billede (nok fra sidst i det 1800-tallet, her øverst i Tinggade), viser Marinus Nielsens Garn og Trikotageforretning

 

Marinus Nielsens forretning Tinggade 1 inden de flyttede op på i Olsens Gård.
Jungs boghandel flyttede efter flytningen ind i disse lokaler.

 
Fotograf Anker Laursens fotoforretning i Thingade 19 ca. 1970
 
Olsens Gård lige for og Jungs Boghandel til højre
 
 

Skraldevognen blev til helt op i 50-erne stadig trukket af heste. Skraldespandene blev tømt direkte ud i vognen, pinden i midten
var til at støde spanden imod, så skraldet kunne falde ud. Bag på vognen hang der nogle sække, som skraldemændene anvendte til sortering. Metal, klude og flasker. Også dengang smed man ikke bare det hele væk, da der var knaphed på råstoffer efter krigen.

 
Samme sted i Adelgade, fotograferet i modsat regning omkring 1940
 
Rimtåge ved enden af Adelgade
 
Skive Sparekasse
 
Poul Erik Dahls neonreklame, jo man skulle være med på moden
 
Rådhuset oplyst ved en højtidelig lejlighed formentligt i 30erne.
 

Olsens Gård inden den blev revet ned.
Borup Jensen har midlertidigt fået lokale i det forladte Sagteriudsalg

 
Olsens Gård set fra torvet
 
Olsens Gård set fra Nørregade
 
 

Her kan man se noget af bagsiden af de ejendomme der blev nedrevet.

 
Olsens Gård under nedrivning. Bemærk den fornemme musling på Tops Konditori
 
Her er Olsens Gård revet ned 1968
 
Olsens Gård og andre nedrivninger blev kørt til den nye lystbådehavn som fyld.
 

Olsens Gård kom til at se sådan ud, nyt og moderne. I dag må man nok sige:
Beklageligvis blev Olsens Gård nedrevet. En renovering ville have skabt et anderledes bymiljø.

 
Fra dengang byggekranerne knejsede over Skive
 
Boghandler Ramsgaard taler med meget kendt ansigt i gadebilledet
 
Efter opførelse af den nye Olsens Gård. Bjarne Nielsen, med sønnen Erik B. Nielsen
 

På den anden side af Adelgade lå på hjørnet til Frederiksgade, Skive Materialhandel, Læderhandler Sørensen og Buntmager Christensen.

 
 

Som de første ejendomme i Skive, der måtte vige pladsen for udviklingen var Materialhandlen og de efterfølgende 2 ejendomme der blev revet ned sidst i 50erne.

 
Bil på afveje efter at Nørregade var blevet ensrettet.
 
Engelsk Beklædnings Magasin EBM havde indset, at banegårdsflytningen ville betyde en nedtur for Østertorv, hvilket også kom til at holde stik, idet flere forretninger på Østertorv  lukkede, eller flyttede op i byen.
 
Her lå EBM på Østertorv
 
Denne forretning har tidligere heddet Østertorvs Varehus
 
Så er husene nedrevet, og der er klar til at blive bygget.
 

Huset, hvor gavlen vender mod byggepladsen, blev senere nedrevet og der blev bygget en udvidelse til EBM.

EBM er i dag kun i udvidelsen. Matas har bygningen fra 1959 på hjørnet.

Matas er i øvrigt en udvikling fra de gamle materialhandler, så det er lidt pudsigt, at Matas netop ligger der, hvor Materialhandelen lå i gamle dage.

 
Her står Lars Andersen uden for sin forretning inkl. udvidelsen.
 
Juleudsmykning i Frederiksgade
 

Her er et par gamle billeder af Frederiksgade, de næste huse og opefter. Disse huse overlevede, men facaderne er renoveret og nye forretninger flyttede ind

 
 

Borup Jensen Boligtextil Flyttede ind i Frederiksgade 3 Her ses Den unge Borup uden for forretningen

 
Indenfor ses Borup Jensen og Frue
 
Tasker kunne man også fortsat få i Frederiksgade ved A. Genesers Efterfølgere
 

Sands Trikotage blev også en af de gode forretninger i Frederiksgade, der blomstrede meget op efter at Kvickly havde etableret sig i Asylgade

 

Trifolium Frøhandel og Helseboden var også med på moden med baldakin og lysreklame på facaden.

 
TV huset lå også i Frederiksgade, inden de flyttede til Adelgade.
 
Den modsatte side af Frederiksgade, her et ældre billede af hjørnet til Nørregade
 
Et nyere billede set fra vest efter at Nørregade er blevet ensrettet. Is forretningen til venstre bliv i folkemunde kaldet "Lille softice"
 
Frederiksgade 8. Salling Bank. Ca. 1952
 
 
 
Længere oppe i Frederiksgade. Viktor Stillings Maskinforretning til venstre, og "Rudolf" til højre, kaldet "Store softice" 
 
Her er gammelt billede, hvor man er i gang med at rive de gamle huse ned for at opføre den nye  ejendom til Kosmorama
 
 
HTH Køkken kom til byen med en forretning i Frederiksgade 12, hvor Stilling og Søn havde maskinforretning.
 

Er der nogen der ved, hvor dette billede stammer fra? Måske en serie med restauranter.
Har nu opdaget, at det stammer fra denne film: https://youtu.be/rD7ObZ73TN0
Man ser her også store neonreklamer, Salling bank og Kosmorama.

 

Kosmorama var i mange år drevet af Knud og Grethe (KOS)Pedersen, som her betragter den ophængte reklame for Flintesønnerne.
Gretke var datter af den gamle Kosmorama-Andersen.
Billedet stammer fra denne gamle film om Kosmorama: https://youtu.be/f9J-0PfLn2w

 
 
Biografen i Torvegade
Fer findes også en film om Biografen, hvor disse billeder også indgår:
https://youtu.be/IsGcADA7krw
 

BIO lå i torvegade til venstre for kulkompagniet. Bemærk også TOP's muslingeskal med neonlys. Muslingeskallen kunne dreje rundt når den var tændt.

 
 
 

I Skive har der været omkring 8 hoteller.  I dag er der kun Gammel Skivehus tilbage, der i dag heder Hotel Skivehus, og det nyere Strandtangen ved Lystbådehavnen.
Hotel Phønix blev ombygget til kommunekontor og facaden blev beklædt med emaljerede stålplader. Huset fik deraf øgenavnet "Emaljenborg". Emaljepladerne blev senere skiftet ud med en anden stålpladebeklædning. 
Nu er bygningen revet ned 2007 for at give plads for kommunens nye udfoldelser. 
Også husene på højre side er revet ned, for at give plads til "Den Blå Diamant".

 
 

Til den gamle rutebilstation i Torvegade var der to indkørsler, en port til venstre og en indkørsel til højre. Mellem de to indkørsler lå Importøren.
Forretningen brændte ved en juleudstilling pga. et levende lys i udstillingen. Importøren blev herefter flyttet til Nørregade, hvor Koloniallageret lå, og hvor Sportsmaster nu ligger.
Huset blev herefter revet ned, og danner den noget bredere indkørsel til P-pladsen. som vi kender i dag.

 

Som sagt flyttede Importøren op i Nørregade, og kom til at ligge ved siden af Frk. Gertsen, Thordahls eft.f., der solgte lingeri efter gamle traditioner.

 
Fra dengang der var rigtig rutebilstationer til.
Skive Rutebilstation, Torvegade 11. En kold vinterdag i 1962.
 

Indkørslen til P-pladsen skimtes her til venstre for denne ejendom, som i øvrigt er tegnet af den legendariske Skivearkitekt E.V. Lind

 
 
Nørregade
Nørregade sydende
 
Nørregade mens der endnu var biler i gaden. Dengang var der en virkelig smuk juleudsmykning
 
Et andet billede fra samme sted men inden der blev ensrettet.
 
Efter modisten med damehatte ses Fru "Tak" og hendes tre jomfruer, Nørregade 2
 
Efter fru "Tak" kom Gantriis Konfektion  Herefter bogbinder Vang og Jespersen, som lavede og solgte hatte til mændene. Så var der fiskeforretning.
 
Et lille blik lidt længere henne af gaden.
Det er tydeligt, at Opel Rekord A-model fra 1964 var meget populær den gang.
Inden fotokino Chr. Richart A/S Ligger Guldsmed Østergaards hus
 
På den modsatte side af Nørregade.
Efter Guldsmed Melgaard på hjørnet kom Gustav Pedersens Købmandsforretning og indkørsel til Installatør Kasper Jacobsens værksted. Indkørslen er efterfølgende blevet flyttet til Frederiksgade, og der der har herefter været forskellige forretninger.
Herefter opgang til Doktor Brandorff og Isenkræmmer G Lange.
 
 
Her står G. Lange i sin forretning, hvor der i øvrigt stadig er isenkram IMERCO. Dengang var der mange isenkræmmere i byen. Nu er der to, denne her og Kop og Kanne i Søndercentret.
 
Så kom gågaden, Nørregågade i 1968, en af Danmarks første. Den første tid måtte man leve med asfalten og de gamle fortove.
 

Omkring 1970 blev der lagt fliser i gågaden i et sirligt mønster udtænkt af Arkitekt Erling Vind

 
Her ses mønsteret lidt for oven, fotografiet er taget fra dagligstuen i Nørregade 7, 2. sal
 
Her ses den unge Isenkræmmer Laursen som overtog Ladefogeds forretning som var flyttet fra Olsens Gård til Torvegade, da Olsens Gård blev revet ned.
Senere overtog Laursen også Langes forretning i Nørregade, hvortil de senere flyttede. Forretningen blev udvidet betydeligt bagud.
 
Nu er gågaden flisebelagt, med forskellige mønstre designet af Erling Vind.
Her ses Gantriis til højre og til venstre "Nørregades Varehus" som nu ligger i Adelgade, og er ved at blive lukket p.g.a. sygdom i familien, her først i 2024
 
Fru Fredriksen ved sin viktualieforretning Nørregade 5.
 
Bagbygning ved Nørregade 5, efter skraldeposernes indførelse.
 
Nørregade 7 set fra smøgen. Det flade tag er der stadig, men haverne er nu parkeringspladser og tilbygninger til gågadens forretninger.
 
Oppe på det flade tag ca. 1947.
Gelænderets tilstand er et godt eksempel på den vedligeholdelsesstandard, der var på dette tidspunkt.
 

Over Smed Møllers esse var der en af byens mange storkereder, der hvert år var stor kamp om. 
Missionshuset i Christiansgade ses i baggrunden. Fotografiet er taget fra det flade tag på Nørregade 7

 
Rydtofts City Boghandel indtil Ramsgaards Boghandel i 1934
 
 
 
Ramsgaards Boghandel inden ombygningen i 1967.
 
Sådan kom facaden til at se ud efter ombygningen i 1967
 
En af haverne, der nu er parkeringsplads var en oase for beboerne i midtbyen. Her holder Boghandleren middagspause.
 

Personalet ved overdragelsen til Ellis Christensen i midten, som havde været i forretningen i 28 år.  Se hele forretningens historie Klik her

 
Lokummer i bagbygningen ved Nørregade 7. Blev stadig benyttet af ejendommens forretninger op i 70-erne.
 
Nørregade 9 "Smørhuset". Dette billede må være før 1908, idet den nye bygning,  Nørregade 7 fra 1908, endnu ikke er bygget.
 
Her er "Smørhuset og "Skotøjbørsen" som det så ud i halvtresserne.
 
Skotøjbørsen har åbenbart oprindeligt ligget i Torvegade i ejendommen over for Karolinegade.
 
Her et billede mere af Nørregade 9 og 11, som må være taget ca. samtidig med det af  "Smørhuset" og det gamle foto af Skotøjbørsen i Torvegade. Bemærk, at lamperne i forretningerne er ens.
Den første butik i nr.11 er en Barber P.M. Damgaard. I dette lokale var der barber indtil Frølund overtog ejendommen omkring 1980. I de efterfølgende forretninger var der i halvtresserne og op til ca. 1980 "Hjemmebageriet" og Købmand Houmøller.
 
 
S.N. Østergaard Guldsmed eksisterer stadig i bedste velgående.
 
Bandagist og Fotohandler i Nørregade mens det stadig hed N.C.Nielsen.
 
Samme sted efter ombygning sidst i tresserne, nu med nyt navn
 

Nørregade ved Sallinggade, da der endnu var biler og cigaretautomater i gaden. 
På det tidspunkt skulle enhver forretning med respekt for sig selv have en stor blinkende neonreklame.
På billedet kan man se neonskilte ved: Poul P., FOTO KINO, Østergaard, EBM, Varehuset og Skotøj Børsen.

 
Jens Vejmand, Hvor der nu er Sport 24
 
Inden Vulcans hus på hjørnet Sallinggade
 
Et formentligt nyere billede, da der er kommet telefonboks og gaden har fået et lag asfalt
 
 
Det samme hus fra en anden vinkel
 
Her ses Vulkans nye bygning i Funkisstil tegnet af E.V. Lind
 
Et par sjove billeder fra Vulkans gård i Sallinggade. Her ses Vulkandirektørens søn i ege bil.
 
Her udenfor værkstedet, det nuværende "Midtpunkt"
 
Centraltrykkeriet ved bunden af Sallinggade
 
Fotograf Hadrup, hvor der nu er skive Boglade Bog&Ide
 
Herreekviperingshandler Hasse og Jytte Svendsen
 
Slagter Poulsen med frue og personale
 
Kristian Pedersen Kolonial på hjørnet af Thomsensgade
 
Går man op ad Thomsensgade lå Skive Mejeri et stykke oppe på højre side.
Mejeribygningen med den store skorsten er erstattet med nyere røde beboelseshuse. Mejeribestyrerens bolig lige vest for eksisterer stadig 2024.
Selve mejeriet eksisterer stadig og er lavet om til beboelse.
Bemærk også Gartner Pedersens drivhuse. "Mor Danmark" på hvid hest til børnehjælpsdagene var gift med gartner Pedersen.
 
Den nordlige ende af Nørregade. Traps Vinhandels hjørneejendom er nedrevet til fordel for Arbejdernes Landsbank.
Bortset fra det efterfølgende hus bag barnevognen og huset med N.P. Diges forretning bag den fjerneste parasol, er alle husene på højre side revet ned og erstattet med nye.
Den hvide punkterede kantlinje er øverste ende af Nordbanevej
 
Samme sted på et tidligere tidspunkt.
 
Nørregade 32 . Selchaus gård.
I baggrunden ses en byggekran og Traps bygning er revet ned
 
Da der var en træhandler i Skive Nørregade 36
 
Her er nederste ende af Nordbanevej med Nordbanestationen "Skive nord"  for enden.
 
 
Nørregade 21. De to lokaler, der indeholdt Guldsmed og Fotoforretning er slået her sammen
 
Nørregade 23 under renovering
 
Høg Møller Ur Kæden Nørregade 23
 
Nørregade 23 mod nord
 
Nørregade 23
 
Her er Chik i Nørregade 23.
De gamle bygninger mellem nr.23 og 29 er her blevet udskiftet med nye.
Den lave bygning eksisterer stadig og indeholder en Sushi forretning  2023
 
Her er et par af forretningerne  i nr.25 inden nybyggeriet.
 
Nørregade omkring 1969 inden fliser. Her ses at Nørregade 38 er blevet etableret, og her indeholder en Tøj-discountbutik startet af Niels Peter Dige, som var søn af Dige Nielsen, som i mange år drev Bonbonnieren i Nørregade 7 ved siden af Ramsgaards Boghandel  .
 
Et tidligere billede af Nørregade 38, som det oprindeligt så ud.
 
Denne bygning med nu med SL-farver har gennem tiden været indrettet til forskellige formål. Den blev i tidens ånd forvandlet med svulstigt udhæng og glasfacader, men tilsyneladende således, at det har været muligt at tilbageføre den med oprindelig gesims og tegltag.
Her bagved, er Michael Nielsens Gård under opførelse.
 
Prisa Discount  indrettede sig i også Nørregade 38 ved siden af Favør.
Favør blev indrettet i underetagen i Michael Nielsens Gård i 1977
 
I øjeblikket (2024) er der motionscenter First Fitness i Nørregade 38.
Nørregade 36 (den gule) er også af nyere dato, efter at man havde forståelse for at bygge noget der kunne falde ind i omgivelserne.
 
 
 
Her ses Favør til venstre. Rema1000 ligger der nu (2024). Billedet er fra ca. 1980.
 
Her er Nørregade 40 og 42 revet ned for at give plads til Michael Nielsens Gård
 
Gaderummet blev i en periode udvidet inden byggeriet gik endeligt i gang.
 
Et billede fra rejsegildet i forbindelse med opførelsen af Michael Nielsens Gård
 
Per Reumert lå i Nørregade 36
 
Her er de øvrige huse, som måtte lade livet.
 

"Hønen eller ægget" Gad vide hvilken gavl der blev malet først? "og saa en Carlsberg" har Carlsberg også brugt på emaljeskilte.
"Først en THORDAL Pilsner eller Lager  -  og så en Carlsberg Gamle eller HOF."
Dette stod skrevet, dels på Thordals bygning og på den første store gavl ved Nørreport.
Thordal hedder nu Hancock og er flyttet til Resen.

 
20/1 2022. er spørgsmålet opklaret. Jeg har fundet et tilsvarende billede, der må være ældre. Carlsberg var først.
 
Se et fantastisk skolebillede fra Skive Søndre Skole, nu Aakjærskolen.
Klik på Billedet, og se det i stor størrelse.

 
Nordre Skole ved sygehuset. Blev flyttet til Rosenbakken og hedder nu Skivehus Skole fra 7. august 1978.
 
 
Børnehjælpsdagene var et af årets store højdepunkter, hvor en stor del af skives borgere deltog på en eller anden måde.
Forretningsfolk og andre fremtrædende borgere i Skive gøglede og raslede ind lørdag formiddag.
Så var der piger med dukkevogne i optog.
 
Og drenge på trehjulede cykler. Behørigt ledsaget af ordensmagten og stolte forældre.
 
Altid var der et kæmpe optog med rigt udsmykkede vogne og mange orkestre.
 
 
I spidsen af  optogene red Fru Gartner Pedersen (Mordanmark) på en hvid hest.
 
Børnehaven på Norgaardsvej blev for en stor del finansieret af penge fra Børnehjælpsdagene
 
Luftfoto Norgaardsvej
 
Johnsens autoværksted Resenvej
 
 
Fiat & Simca forhandler Gulf tank, v/Harald P. Toft, Resenvej 60, april 1956
 
Luftfoto Sygehuset
 
Porshøjvej
 
 
Den gamle tribune i anlægget er nedrevet for flere år siden. Der er siden blevet bygget en ny ved enden af Anlægsgade. 
Denne var i første omgang blevet for lille og for lav. Derfor er den i bedste Gaudi stil blevet ombygget i 2007.
 
Den gamle bro i Anlægget med udsigt til Christian den Niende også kaldet Christian den "Tiende". (han siger jo ikke noget)
 
Fra broen kunne man også se sporene til Salling, og det var en stor fornøjelse, når man var heldig at stå på broen mens et rygende og dampende lokomotiv passerede. Her ser man mod syd, med Skive Nordbanestation til højre.
 
Her er et damptog netop passeret.
 
Hvis man på broen vendte sig om og kiggede mod nord, kunne man se hen til Havnevej. Her er vi på Havnevej omkring 1960, og ser ledvogterhus og ledvogterbolig.
 
Her 3 billeder taget af J. Guldbæk Christensen. Find mange flere sjove billeder af banen på
https://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=9120
 
 
 
Nordbanegården under nedrivning
 

Skive Museum, som det oprindeligt så ud, da det blev indviet i 1942.
Der var lige fra starten store problemer med funderingen, så væggene slog revner.
Derfor blev det beklædt med en kobberbeklædning, der viste sig heller ikke at være optimal.
Nu har museet igen fået en beklædning, der minder om den oprindelige. Det skete i forbindelse med en større renovering
og tilbygning fra 2016 til 2018 Se åbningen i TV-MidtVest


 

Rosenhøj den gamle skovpavillon lå lige over for Dyrskuepladsen på Havnevej. Desværre brændte den ned til grunden i 1971.
Heldigvis kunne det lade sig gøre at opføre en ny restaurant lige bag lystbådehavnen, selv om det var næsten umuligt at få lov til
at fælde så meget som et eneste træ i Krabbesholm Skov. Restaurationen Rosenhøj indeholder nu Hareford Beefstouw,
som nok er en af Skives bedste restauranter.

 

Fra Rosenhøj var der udsigt over et nydeligt engareal i dag dyrskueplads, men i baggrunden voksede der mere og mere industri op,
med rensningsanlægget som det dominerende.
Måske var det derfor man valgte at flytte etablissementet ned til fjorden efter branden 1971.

 
 
I 50-erne var det altid snevejr om vinteren, man gjorde ikke meget ud af at fjerne sneen fra vejen
 
Radiomasten blev bygget i 1948, og er erstattet med en ny ca. 2003
 
Danmarks Radio København Kalundborg Program 2, MB 210m
Den var ret irriterende, idet frekvensen var stort set den samme som Radio Luxembourg. Først når P2 blev slukket omkring midnat, var der mulighed for at høre Radio Luxembourg.
 
Sydhavnen. Ove Arkils asfaltværk ses i baggrunden
 
Havnen set fra luften inden de tre høje siloer blev bygget
 
Et billede ind over byen fra DLG's silo
 
Samme sted fra i en lidt anden retning
 
Meget tidligt fik et stort antal olieselskaber eget tankanlæg på havnen. Her er BP's depot.
 
BP set fra Havnevej, juli 1955
 

Et billede fra Nordhavnen. Her er en lille beskrivelse af hvad der foregik på gasværket.
Kulgasfremstilling  sker ved ophedning og afgasning af stenkul i retorter, hvorved der dannes rågas, koks og slagger. 
Inden udsendelse til forbrugerne må rågassen renses for en række, i ledningsnettet, uønskede komponenter. Først kondenseres gassens tjæreindhold ved at afkøle med en spray af ammoniakvand; kondensatet adskilles efterfølgende i en tjære- og en gasvandsfraktion. Derefter ledes gassen igennem rensekasser indeholdende myremalm (jernoxider), hvorpå sulfid og cyanid fikseres. Myremalmen kan regenereres ved luftning og genanvendes nogle gange.
Gassen gives et passende tryk, som holdes af de til sidst 2 store gasbeholdere , som lå i skovkanten ved Krabbesholm. Den ene kan ses på billedet. Den anden er endnu ikke opført.
Ved produktionen var der en del biprodukter    koks     slagger       tjære     gasvand      brugt myremalm
Disse biprodukter blev næsten alle videresolgt eller genanvendt i betydeligt omfang. F.eks. blev koks solgt til opvarmning i kakkelovne, slaggen anvendt til vejunderlag, tjæren solgt til overfladebehandling af tage, gasvand brugt som gødning og udsprøjtet på marker, og myremalm anvendt til vejstabilisering og fyld eller til ukrudtsbekæmpelse. Desuden er der erfaringsmæssigt ofte foregået en vis deponering og opfyldning på grundene samt foretaget afledning af gasvand til kloaksystemet.          Bemærk Esso tankanlægget til højre.

 
Et tidligere luftfoto. Bemærk badeanstalten nederst til højre.
 
 
I Nordhavnen lå Marco Polo i hvilken  Axel Nymann Pedersen sejlede verdenshavene tyndt.
 
Frøken Friis på en af de utallige spadsereture til havnen
 

Isbryderfærgen Valdemar på arbejde i Skive Havn. Valdemar var bygget som jernbaneisbryderfærge i 1885 og søsat 1. februar 1886. Som man kan se, holder der en godsvogn ude til venstre. Princippet var det, at man kørte godsvognen ,som var fyldt med sten ned i den ene ende af færgen. Så sejlede man op på isen med den anden ende forrest. Hvis ikke isen brast, trak man vognen til den ende, der stod på isen, hvilket fik isen til at bryde, o.s.v. læs mere her.

 
Man kan her se, hvordan hele den gamle bykerne sidst i tresserne blev kørt ud som mole udenfor den nye lystbådehavn
 
Skive Dameroklub 1958 Fru Gartner Pedersen taler
 
Optimistjoller på fjorden omkring 1960
 
De første 9 joller blev bygget af drenge og piger i en kældergang på Brårup Skole vinteren 1959-60.
Dåb af bådene den 18. juni 1960 ved Woldhart Madsen.
 
Doktor Hauschildt var en af frontkæmperne for ungdoms sejlads på fjorden. Hauschildt lavede hver vinter kurser i navigation for de unge, hvor han også fortalte og viste billeder fra sine utallige ture med INA 1 - 2 - 3 osv. til både Norge og Sverige.
 

Ved Resen Strand var der en dejlig badeanstalt. Her var en meget fin bro med flere bassiner.  Dette billede kan være noget ældre, men i 50-erne var der efter tidens forhold fine omklædnings og toiletfaciliteter. De blev fjernet sammen med sommerhusene, der måtte vige for udsigten fra de eksklusive udstykninger på Violvej.

 
 
 
Også Skives gamle vandtårn, der ellers kunne have været anvendt til et pragtfuldt udsigtstårn blev nedrevet i 1973 
og anvendt til fyld i Skives nye lystbådehavn.
 
 

I 1968 fik Skive sin første hal og udendørs 50 m. bassin, som om vinteren blev overdækket med en boble. 
I 1981 kom hal nr. 2 og i 1990 åbnede Skive Badeland. I 2006 er hele herligheden omdøbt til Kulturcenter Limfjord med ny koncertsal til 1200 personer og tre af landets mest moderne biografer. I 2021 er navnet Kulturcenter Skive, og der er nu 4 biografer + koncertsalen, der også kan fungere som biograf.

 
 
Luftfotografi Brårup
 
Seminariet flytter fra Nordbanevej til Egeris april 1959
 
Skive Seminarium indtil 1968 hvorefter Gymnasiet flyttede ind
 
Den nyopførte Brårup Skole 
 
 
Et senere billede af Egeris
 
Skive Diskontobank får en filial i en af boligblokkene i Egeris.
Skive Diskontobank hedder i dag Danske Bank.
Tiderne har ændret sig, i dag har Danske Bank ikke en eneste filial i Skive Kommune.
 
På Dalgas Torv Åbnede Trika Marked
 
Sdr. Boulevard under bygning. Kun en del af det nye baneterræn er udført.
 
Skive var også forgangs by, hvad kvindelige præster angår
 
Kirketårnet rejses På Egeris Kirke
 
 
 
 
 
Billedserien er samlet af Christian Ramsgaard Skive.
  cram@tdcadsl.dk  www.daninet.dk
 
Kilder: En del af billederne er hentet på Skive Byhistoriske Arkiv, v/Byarkivar Niels Mortensen.
De øvrige billeder stammer fra min morfar, Boghandler Otto Friis's mange store fotoalbum, og fra forskellige Skivebøger, facebook oa.
 
Hvis du skulle have et eller flere billeder, som kunne høre til på denne hjemmeside, er du meget velkommen til at sende dem til min på mail.
 
 
 
 

Her er et par sjove akvareller fra 1919, som er en del af et læderindbundet telegram til min farmoder, fru Herredsfuldmægtig Ingeborg Ramsgaard som tak for det arbejde, hun havde lagt for dagen i Skives Borger og Håndværkerforening. 
Der tænkes nok specielt på hendes indsats på de skrå brædder, dels som dilettant skuespiller og dels som instruktør. 
Fru Ramsgaard var endvidere meget aktiv, hver gang der var indsamlinger og andet socialt arbejde i byen. 
Hvervet som Herredsfuldmægtig blev ved Retsreformen i 1919 nedlagt, og delt ud på forskellige andre hverv. 
Herredsfuldmægtig Christian Ramsgaard blev her indsat som Politimester i Holstebro, hvor han desværre kun var et par år, idet han under et ferieophold i Søndervig i 1921 døde af lungebetændelse.
Ingeborg Ramsgaard flyttede herefter straks til Gentofte ved København, hvor hun boede indtil 1956. Her flyttede hun tilbage til Skive, hvor hendes 2 sønner boede, og passende kunne hjælpe hende på sine gamle dage.
Hun døde i 1963.

 
Hvem der har lavet akvarellerne vides ikke.
 
 
 
Se også links til mange andre sider med billeder fra Skive:

½